Entreprisetjenester

Vi påtar oss oppgaver innenfor bredt et spekter av entreprenørtjenester:

Boligprosjekter 
Kontorbygg
Industribygg

Andre næringsbygg
Skole og barnehager

Vi er godt kjent med de ulike entrepriseformene inkludert offentlige rammeavtaler. Vi vurderer små og store prosjekter i vårt nærmområdet. Satsningsområdet er primært en 30 km radius rundt Hamar.