Entreprisetjenester

Vi påtar oss oppgaver innenfor et bredt spekter av entreprenørtjenester:

• Boligprosjekter
• Kontorbygg
• Industribygg
• Andre næringsbygg
• Skole og barnehager

Vi er godt kjent med de ulike entrepriseformene.